Реклама в «Театрале»

Контакты

Директор по рекламе - Елена Якова
E-mail: elena.yakova@teatralmedia.ru
Тел.: +7 (906) 716-88-55

Менеджер по рекламе - Евгения Анохина
E-mail: anohina@teatralmedia.ru
Тел.: +7 (929) 939-13-51

Исполнительный продюсер - Анна Якова
E-mail: anna.yakova@teatralmedia.ru
Тел.: +7 (916) 609-09-79

Руководитель PR-отдела - Александр Ондар
E-mail: ondar@teatralmedia.ru
Тел.: +7 (926) 373-55-38